Tüm Yazılar

2021 ihracatının yüzde 41,6’sını büyük ölçekli girişimler gerçekleştirmiş oldu

2021 ihracatının yüzde 41,6'sını büyük ölçekli girişimler gerçekleştirdi

2021 senesinde 101 bin 319 girişim ihracat, 102 bin 931 girişim ithalat yapmış oldu. Büyük girişimlerin toplam ihracatın ortalama yüzde 41,6’sını gerçekleştirmiş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Girişim Özelliklerine Nazaran Dış Tecim İstatistikleri’ni deklare etti. Dış tecim istatistikleri ve iş kayıtları sistemi kullanılarak elde edilmiş verilerle ihracat ve ithalat icra eden girişimlerin ortalama yüzde 100,0’ının bilgilerine ulaşıldı.

Toplam ihracatın yüzde 19,7’sini icra eden 1-9 şahıs çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, toplam ihracat icra eden girişimlerin yüzde 62,6’sını oluşturdu. İhracatta, 10-49 şahıs çalışanı olan minik ölçekli girişimlerin oranı yüzde 19,2, 50-249 şahıs çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin oranı yüzde 19,4, 250 ve üstü şahıs çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin oranı ise yüzde 41,6 oldu.

Toplam ithalatın yüzde 10,6’sını 1-9 şahıs çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yapmış oldu. İthalatta, 10-49 şahıs çalışanı olan minik ölçekli girişimlerin oranı yüzde 11, 50-249 şahıs çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin oranı yüzde 16,9 oldu. 250+ şahıs çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin ithalattaki oranı yüzde 61,4 olurken; bu girişimler toplam ithalat icra eden girişimlerin yüzde 3,1’ini oluşturdu.

İHRACATIN YARISINDAN FAZLASINI SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ GİRİŞİMLER GERÇEKLEŞTİRDİ

Girişimin ana faaliyetine gore ihracatın yüzde 55,5’ini, ithalatın ise yüzde 54,8’ini endüstri sektöründe etkinlik gösteren girişimler yapmış oldu. Ana faaliyeti tecim olan girişimlerin ihracattaki oranı yüzde 40,9, ithalattaki oranı ise yüzde 32,0 düzeyinde gerçekleşti.

Endüstri sektörünün ihracatında 250+ şahıs çalışanı olan büyük ölçekli girişimler yüzde 67,2 hisse ile öne çıktı. Tecim sektörünün ihracatında ise yüzde 92,0 hisse ile 1-249 şahıs çalışanı olan minik ve orta ölçekli girişimlerin hâkimiyeti devam etti.

Son dakika! Bakan Nebati: İş dünyamız devletimizin gücünü her zaman yanında hissetmeli

Son dakika! Bakan Nebati: İş dünyamız devletimizin gücünü her zaman yanında hissetmeli

Endüstri sektörü ithalatında büyük ölçekli girişimler yüzde 79,4 hisse ile öne çıktı. Tecim sektöründe, büyük ölçekli girişimlerin oranı yüzde 24,9’dan yüzde 30,1’e yükselirken, öteki sektöründe büyük ölçekli girişimler yüzde 63,0 hisse ile önde olmaya devam etti.

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ GİRİŞİMLER İHRACATININ YÜZDE 47,1’İNİ AVRUPA BİRLİĞİ (AB 27) ÜLKELERİNE YAPTI

Ana faaliyeti endüstri olan girişimler, ihracatlarının yüzde 47,1’ini AB 27 ülkelerine, yüzde 13,2’sini AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerine ve yüzde 12,4’ünü Yakın ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirmiş oldu. AB 27 ülkelerine meydana getirilen ihracatın yüzde 63,3’ünü endüstri, yüzde 34,7’sini tecim, yüzde 2,0’ını ise öteki sektöründeki girişimler yapmış oldu.

Ana faaliyeti endüstri olan girişimler, ithalatlarının yüzde 33,4’ünü AB 27 ülkelerinden, yüzde 24,0’ını Öteki Asya ülkelerinden, yüzde 16,4’ünü ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleştirmiş oldu. Ana faaliyeti tecim olan girişimlerin en oldukca ithalat yapmış olduğu ülke grupları sırasıyla yüzde 34,3 hisse ile AB 27 ülkeleri, yüzde 31,4 ile Öteki Asya ve yüzde 13,8 ile AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri oldu.

İMALAT SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATININ YÜZDE 56,8’İNİ SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ GİRİŞİMLER YAPTI

İmalat endüstri ürünleri ihracatının yüzde 56,8’ini ana faaliyeti endüstri olan girişimler, yüzde 39,9’unu ise ana faaliyeti tecim olan girişimler gerçekleştirmiş oldu. Ana faaliyeti endüstri olan girişimlerin yapmış olduğu ihracatın ise yüzde 96,2’sini imalat endüstri ürünleri, yüzde 1,7’sini ziraat, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.

İmalat endüstri ürünleri ithalatının yüzde 52,2’si endüstri, yüzde 38,8’i tecim ve yüzde 9,0’ı öteki sektörlerdeki girişimler tarafınca yapılmış oldu. Ana faaliyeti endüstri olan girişimlerin ithalatının yüzde 72,2’sini imalat endüstri ürünleri, yüzde 4,3’ünü madencilik ürünleri, yüzde 4,2’sini ise ziraat, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.

İHRACATIN YÜZDE 60,7’Sİ İLK 500 GİRİŞİM TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İhracatın yüzde 60,7’sini, ithalatın ise yüzde 76,0’ını ilk 500 girişim yapmış oldu. En oldukca ihracat icra eden ilk 5 girişim toplam ihracatın yüzde 12,5’ini, en oldukca ithalat icra eden ilk 5 girişim ise ithalatın yüzde 20,7’sini gerçekleştirmiş oldu.

Endüstri sektöründe en fazla ihracat icra eden ilk 5 girişimin endüstri sektöründeki oranı yüzde 13,5, tecim sektöründe en fazla ihracat icra eden ilk 5 girişimin tecim sektöründeki oranı ise yüzde 11,2 oldu. Endüstri sektöründe en fazla ithalat icra eden ilk 5 girişiminin oranı yüzde 17,9, tecim sektöründe ise yüzde 10,5 oldu.

GİRİŞİMLERİN YÜZDE 57,7’Sİ TEK ÜLKEDEN İTHALAT YAPTI

Girişimlerin yüzde 43,5’i tek ülkeye ihracat yaparken, yüzde 16,6’sı iki ülkeye ihracat yapmış oldu. Yirmi ve daha çok ülkeye ihracat icra eden girişimlerin oranı yüzde 4,8 iken, bu girişimlerin ihracattaki oranı yüzde 58,9 oldu.

Girişimlerin yüzde 57,7’si, tek ülkeden ithalat yaparken, yüzde 14,3’ü iki ülkeden ithalat yapmış oldu. Yirmi ve daha çok ülkeden ithalat icra eden girişimlerin oranı yüzde 2,1 iken, bu girişimlerin ithalattaki oranı yüzde 54,6 oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu