Tüm Yazılar

Bakan Dönmez: Yılda 249 milyon TL enerji tasarrufu yapılıyor

Bakan Dönmez: Yılda 249 milyon TL enerji tasarrufu yapılıyor

Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında takip edilen 10 bin metrekare üstünde alana haiz binalardan senelik 249 milyon TL’lik enerji tasarrufu yapıldığını belirterek, kamu binalarının toplam enerji maliyetinin de 16 milyar TL civarında bulunduğunu altını çizdi.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, kamu binalarında kullanılan elektrik ve doğalgaz miktarlarına ilişkin Bakan Dönmez’in yanıtlaması suretiyle Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi.

Özgürlük gazetesinden Ümit Erdem’in haberine gore; Bakan Dönmez, önergeye verdiği yanıtta enerji harcamaları ve tasarruflara ilişkin özetle şunları aktardı: “Bakanlığımız tarafınca yalnız Enerji Verimliliği Kanunu kapsamına giren binaların (10 bin metrekare üstü inşaat alanına haiz yada senelik 250 TEP (ton eşdeğer petrol) üstü tüketimi olan) verileri takip edilmektedir. Bakanlığımıza meydana getirilen bildirimlerde kapsam içi bina/kampüs sayısı 2 bin 314 iken 2021 senesinde bu sayı 2 bin 432 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamdaki bina/kampüslerin toplam inşaat alanı 85 milyon metrekare, referans enerji tüketimlerinin toplamı ise 1.3 milyon TEP değerindedir. Mezkur tüketimlerin yüzde 37’sini elektrik enerjisi, yüzde 63’ünü ise yakıt tüketimi oluşturmakta olup, uygulanan enerji verimliliği önlemleri çerçevesinde 2019 senesinde 12 bin 875 TEP, 2020 senesinde ise 7 bin 523 TEP enerji tasarrufu sağlandığı tespit edilmiştir. Söz mevzusu tasarrufun ekonomik karşılığı, güncel enerji tutarları dikkate alındığında senelik 249 milyon TL’ye karşılık gelmektedir.”


Almanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü: Savaşın olumsuz etkisi uzun yıllar sürecek

Almanya Ekonomik Araştırma Enstitüsü: Savaşın olumsuz etkisi uzun yıllar sürecek

Kamu binalarındaki enerji verimliliği ve tasarrufunu artırma emek harcamaları çerçevesinde; enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binaları için 2023 yılı sonuna kadar yapılması ihtiyaç duyulan enerji tasarrufunun yüzde 15 olarak belirlendiğini belirten Bakan Dönmez, “Kapsam dahilindeki kamu binalarının toplam enerji maliyeti güncel fiyatlar dikkate alındığında 16 milyar TL civarında olup bu meblağ temmuz ayı itibarıyla 927 milyon USD’ye karşılık gelmektedir. Dünya Bankası ile beraber Türkiye Atık Isı Potansiyeli Değerlendirme Projesi yürütülmüş ve bu proje Dünya Bankası tarafınca finanse edilmiştir. Meydana getirilen emek harcamalar sonucunda sanayide 66 Bin TJ/yıl, binalarda 29 Bin TJ/yıl, termik santrallerde ise 65 Bin TJ/yıl olmak suretiyle toplamda 160 Bin TJ/yıl atık ısı potansiyeli tespit edilmiştir. Tespit edilen potansiyelin hayata geçirilmesi için lüzumlu yol haritası, mevcut bariyerler ve çözüm önerilerinin de yer almış olduğu bir rapor hazırlanmıştır” dedi.

Bakan Dönmez şöyleki devam etti: “Bölgesel ısıtma sistemlerinin yaygınlaştırmasıyla yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarından azami şekilde faydalanılmasına yönelik ısı mevzuatının altyapısının oluşturulması, teknik kapasitenin geliştirilmesi, ülke sathında fizibilite ve pilot çalışmaların yürütülmesi amacıyla Bakanlığımız ile Danimarka Enerji, Kamu Hizmetleri ve İklim Bakanlığı içinde 29 Mart 2017’de ‘Stratejik Sektör İşbirliği Projesi Anlaşması’ imzalanmıştır.

DANİMARKA İLE ANLAŞMA

Birinci fazı 2019 senesinde tamamlanan bu projenin ikinci fazı 2019-2022 yıllarını kapsamaktadır. İkinci faz proje bütçesi 5 milyon Danimarka kronu olup, bu bütçenin tamamı Danimarka tarafınca sağlanmıştır. ‘Hane halkında Enerji Verimliliğinin ve Bilincin Artırılması Projesi’nin Dünya Bankası öncülüğünde 2022 senesinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Projede piyasa araştırması, boşluk analizleri, talep tarafı yönetimine yönelik incelemeler, finans olanaklarının araştırılması, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kapasite artırım faaliyetlerinin yürütülmesi planlanmaktadır. Proje bütçesi 1.7 milyon Euro olarak belirlenmiştir. 2023’de çalışmalara başlaması beklenen ‘Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB) Verimli Isıtma ve Soğutmaya İlişkin Ulusal Strateji ve Kılavuzlarının Hazırlanması, Ölçme ve İzleme Kapasitesinin Artırılması’ Projesi kapsamında ısıtma ve soğutmada verimli ve yeşil teknolojilerin/kullanımların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje bütçesi 2.49 milyon Euro olarak belirlenmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu