Tüm Yazılar

En yüksek etken büyüklük ve net kâr imalat sektöründe

En yüksek aktif büyüklük ve net kâr imalat sektöründe

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın iş birliğiyle oluşturulan Sektör Bilançoları İstatistikleri yayımlandı. İdari kayıtlara dayalı olarak 2009-2021 yıllarını kapsayacak halde kamuoyuna sunulan raporda ayrıntılar şöyleki:

İdari kayıtlar üstünden meydana getirilen 2021 yılı çalışmasında bilanço esasına nazaran defter tutan 934 bin 550 girişimin kayıtları esas alındı. Sektör Bilançoları İstatistikleri’nin mevcut kapsamı, Kurumumuzca piyasaya çıkan senelik endüstri ve hizmet istatistiklerinin ciro büyüklüğü ile kıyaslandığında ortalama yüzde 88’lik bir temsil payına haiz firmalardan oluştu.

Çalışmada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafınca derlenen gelir tablosu ve bilanço kayıtları, Toplumsal Güvenlik Kurumu tarafınca sağlanan istihdam verisi ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarından derlenen kredi bakiyeleri kullandı.

En fazla şirket toptan ve perakende tecim; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldı

Şirket sayısının sektörlere nazaran dağılımında, toptan ve perakende tecim; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 304 bin 877 ile en başta yer aldı.

İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki oranı 2021 yılı için yüzde 16,4 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK AKTİF BÜYÜKLÜK İMALAT SEKTÖRÜNDE OLUŞTU

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna nazaran, 2021 senesinde toplam etken büyüklüğü 15 trilyon 569 milyar 930 milyon TL, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 11 trilyon 668 milyar 761 milyon TL olurken, öz kaynakların toplamı 3 trilyon 901 milyar 170 milyon TL oldu.

Son dakika! TCMB Piyasa Katılımcıları anketi yayımlandı: Enflasyon ve dolar beklentileri düşürüldü

Son dakika! TCMB Piyasa Katılımcıları anketi yayımlandı: Enflasyon ve dolar beklentileri düşürüldü

İmalat sektörü 4 trilyon 866 milyar 987 milyon TL etken büyüklüğü ile tüm sektörler içinde ilk sırada geldi. Etken büyüklüğünde ikinci sırayı 3 trilyon 493 milyar 414 milyon TL ile toptan ve perakende tecim; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 1 trilyon 624 milyar 254 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 923 milyar 753 milyon TL ile toptan ve perakende tecim; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 363 milyar 309 milyon TL ile de mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü takip etti.

EN YÜKSEK NET KAR İMALAT SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine nazaran, 2021 senesinde tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 285 milyar 297 milyon TL olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 371 milyar 85 milyon TL ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende tecim; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 121 milyar 11 milyon TL, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise 47 milyar 194 milyon TL net kar elde etti. Ulaştırma ve depolama sektörü, 2021 yılını 107 milyar 991 milyon TL ve elektrik, gaz, buğu ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü ise 94 milyar 239 milyon TL net zarar ile tamamladı.

EN YÜKSEK YURTDIŞI SATIŞ İMALAT SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Yurtdışı satışlara bakıldığında, en yüksek yurtdışı satış 1 trilyon 431 milyar 295 milyon TL ile imalat sektöründe gerçekleşti. Toptan ve perakende tecim; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yurtdışı satış 1 trilyon 114 milyar 446 milyon oldu.

2021 YILINDA FİRMALARIN NET SATIŞLARI VE FAALİYET KARI ARTTI

Sektör Bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net satışları 14 trilyon 733 milyar 420 milyon TL, toplam etkinlik karı ise 1 trilyon 96 milyar 342 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu