Tüm Yazılar

İnternet alışverişlerindeki cayma hakkı düzenlemesi ertelendi

İnternet alışverişlerindeki cayma hakkı düzenlemesi ertelendi

Tüketicilerin elektronik ticarette taraf oldukları mesafeli sözleşmelerin öneminin her geçen gün artmasının peşinden Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Yönetmelik değişikliği ile hem satıcı/sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar ile kargo şirketleri içinde ticari sözleşmelerin revizyonu ile informasyon işlem sistemlerinde lüzumlu entegrasyonun yapılabilmesi hem de tüketicilerin hak ve yükümlülükleri mevzusunda bilgilendirilerek aydınlatılabilmesi için söz mevzusu değişikliklerin 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girmesi mevzusu düzenlendi.

Tecim Bakanlığının detaylarını duyurduğu yönetmelik ile malı iade süresi on günden on dört güne çıkarıldı, iadelerde kartın kullanılabilir limitine tek seferde ilave edilmesi zorunluluğu getirildi, kişiselleşen bazı ürün grupları sınırları belirlenerek cayma hakkından kural dışı edildi.


Wall Street’te enflasyon depremi! Hisseler iki yılın en hızlı düşüşünü gördü

Wall Street’te enflasyon depremi! Hisseler iki yılın en hızlı düşüşünü gördü

İletişim imkanları ve ödeme sistemlerindeki çeşitlilik başta olmak suretiyle teknolojide yaşanmış olan gelişmeler ile Türkiye’nin haiz olduğu genç nüfus yapısı, alt yapı yatırımlarının tamamlanması, e-ticaretin getirmiş olduğu vakit ve mekan sınırı olmaksızın süratli ve kolay alışveriş imkanları, satıcı ve ürün çeşitliliğinin fazlalığı, devamlı düzenlenen kampanya ve promosyon ile sektörün yapısı e-ticaret hacminin ve konvansiyonel ticaretten almış olduğu payın artan bir hızla yükselmesine niçin olmasının yanı sıra, bu durum tüketicilerin elektronik ticarette taraf oldukları mesafeli sözleşmelerin ağırlığı ve önemini günden güne artırdı.

Yönetmeliğe nazaran, platform üstünden kurulan mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak aracı hizmet sağlayıcılara tüketicilerin belirli durumlarda karşılık iadesi dahil haklarını kullanabilmelerine ilişkin yükümlülükler getirilerek tüketicilerimize yasal haklarının kullanımı hususunda ilave koruma getirildi.

MALI İADE SÜRESİ ON GÜNDEN ON DÖRT GÜNE ÇIKARILDI

Cayma hakkı kullanımında malı iade süresi on günden on dört güne çıkarıldı. Ek olarak AB Direktiflerine uygun olarak iade harcamalarından mesuliyet halleri düzenlenerek örtülü bir maliyet kalemi olarak nihai satış fiyatının tespitinde dikkate alınan iade masraflarının ürün ve tüketici bazında farklılaştırılabilmesi imkanı ile nihai satış fiyatlarında yapılacak indirimler yardımıyla sektörel rekabetin ve toplam tüketici refahının arttırılması hedeflendi.

İADELERDE KARTIN KULLANILABİLİR LİMİTİNE TEK SEFERDE İLAVE EDİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Kredi kartı ile meydana getirilen ödemelerde cayma hakkının kullanılması halinde azami on dört gün içinde tüketiciye yapılması mecburi karşılık iadelerine ilişkin olarak kart çıkaran kuruluşlara da kendilerine aktarılan tutarın ulaşmasını takiben kartın kullanılabilir limitine tek seferde ilave edilmesi zorunluluğu getirilerek tüketicilerin taksitli alışverişlerinde kredi limitlerinin haksız yere azalmasından dolayı finansmana ulaşmalarının önündeki engel kaldırıldı.

KİŞİSELLEŞEN BAZI ÜRÜN GRUPLARI SINIRLARI BELİRLENEREK CAYMA HAKKINDAN İSTİSNA EDİLDİ

Standart nitelikteki sınırı olan sayıda ürün için kişiselleşmesi sebebi ile satın alınması sonrasında cayma hakkı kullanılan ürünün ceza hukuku bağlamında kabahat aleti olarak kullanılması başta olmak suretiyle hukuka aykırı kullanımının tekrardan satışa mevzu edilmesi sebebi ile yeni sahibi olan tüketici bakımından adli ve yönetimsel yönden güvenlik riski taşımasının önlenmesi, kıt olan ülke kaynaklarının israfının engellenmesi, tamamına yakınının ithal edilmesi sebebi ile dış tecim dengesine negatif tesirinin önlenmesi amaçları ile bazı ürün grupları sınırları belirlenerek cayma hakkından kural dışı edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu