Tüm Yazılar

Kırkpınar’da zelzele! Başpehlivan Cengizhan Şimşek’in unvanı geri alındı

2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in derecesi, doping havuzunda olmasına karşın istenilen sürelerde adres bildirimlerini yapmaması sebebiyle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafınca geri alındı. Bu kararın arkasından öteki finalist Mustafa Taş, başpehlivan deklare edildi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun resmi sitesinden mevzuya ilişkin meydana getirilen izahat şu şekilde:

“2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafınca taraflarına meydana getirilen düzeltme talebi ile ilgili olarak verilen karar hakkında Federasyon Başkanlığımız, Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafınca 21.12.2022 tarihinde Çarşamba günü akşam saatlerinde telefon ile aranılmış ve bilgilendirilmiştir. Bu telefon görüşmesi ile federasyonumuz söz mevzusu Tahkim Kurulu kararıyla ilgili ilk kez data sahibi olmuştur. Bu bilgilendirme üstüne 22.12.2022 tarihinde Güreş Federasyonu Hukuk Müşavirliğinden Tahkim Kurulu kararının örneği ve detayı istenmiştir. Tahkim Kurulu kararının hukuk müşavirliği vasıtasıyla elimize erişmesi üstüne ön değerlendirmeler yapılmış ve düzeltme talebinin yapılmasına yol açan bu karar öncesi gene Tahkim Kurulu tarafınca alınan ana karara erişilmiş, lüzumlu araştırma ve değerlendirmelerin yapılması için ilgili kararların TGGF Hukuk Kurulu’na sevki yapılmıştır.

Bahse mevzu Tahkim Kurulu sonucu federasyonumuza resmi olarak elektronik bilgilendirme ile 28.12.2022 tarihinde saat 12.40 itibariyle yapılmıştır. 09.03.2022 tarih ve 2022/43 sayılı Tahkim Kurulu sonucu ile 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in dopingle savaşım kapsamında yapması mecburi adres bildirimlerini 2019 son çeyrek, 2020 birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yapmaması öne sürülen nedeni ile;

  • Sporcunun disiplin soruşturması sonucu ceza tayinine yer vermeyen Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu kararının iptaline,
  • Sporcunun bildirim zorunluluğuna kasten uymaması nedeni öne sürülerek Türkiye Dopingle Savaşım Emirinin 2.4 ve 10.3.2 maddeleri uyarınca bir (1) yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 09.03.2022 tarihinden itibaren infazının başlanmasına ve infazın 09.03.2023 tarihinde tamamlanmasına, 01.10.2020 tarihinden itibaren katılmış olduğu yarışmalardan elde etmiş olduğu aşama ve ödüllerin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar ile sporcu hakkında verilen disiplin cezası kesinleşmiş olup infaz edilmesi mecburi hale gelmiştir. Bahse mevzu Tahkim Kurulu sonucu aleyhine sporcu Cengizhan Şimşek ve Türkiye Güreş Federasyonu avukatları tarafınca düzeltme talebinde bulunulmuş, bu müracaat Tahkim Kurulu’nun 12.12.2022 tarih ve 2022/219 sayılı sonucu ile reddolunmuştur.

Tahkim Kurulu’na meydana getirilen bu düzeltme taleplerinde yürütmeyi durdurma talebinin olmadığı anlaşılmış olup bu şekilde bir talepte de bulunulmadığı ve bu yönde de bir karar verilmediği için sporcu ile ilgili verilen cezanın infaz kararını durduran herhangi bir hukuki durumun olmadığı da anlaşılmıştır. Açıkça görüldüğü suretiyle federasyonumuzun kuruluşundan ilkin soruşturması başlamış olan ve Tahkim Kurulu sonucu ile ceza uygulaması kesinleşen bir hukuki durum bulunmaktadır. Maalesef sporcu Cengizhan Şimşek’in Türkiye Güreş Federasyonu’nun yetkili olduğu dönem içinde hak mahrumiyeti süresi içinde olan 9 Mart 2022 – 31 Temmuz 2022 tarihleri içinde pek oldukca müsabakaya katılma hakkı bulunmamasına karşın katılmış olduğu ve bir kısmında da aşama ve ödül almış olduğu belirlenmiştir.

Üzülerek ifade ediyoruz ki federasyonumuzun hukuken yağlı güreşte yetki kullanmaya başladığı 1 Ağustos 2022 zamanı itibariyle Türkiye Güreş Federasyonu’ndan alınan cezalı sporcu sıralamasında Cengizhan Şimşek’in isminin bulunmaması, ek olarak soruşturmadan ve Tahkim Kurulu kararından da federasyonumuzun bilgilendirilmemesi sebebiyle aynı ihlal 1 Ağustos 2022 sonrasında da devam etmiştir.

Tüm bu tespit ve değerlendirmeler sonucunda Tahkim Kurulu kararının uygulanmasıyla ilgili olarak;

  • Sporcu Cengizhan Şimşek’in 9 Mart 2022’den bugüne dek hak mahrumiyeti süresi içinde yapmış olduğu müsabakalar sonucu elde etmiş olduğu tüm derecelerin iptaline ve kazanılmış olduğu ödül, kemer ve madalyaların iadesine,
  • Söz mevzusu hak mahrumiyeti cezasının Dopingle Savaşım Komisyonu’nun Tahkim Kurulu’nun hak mahrumiyeti sonucuna uyulmaması sebebiyle ilave olarak açmış olduğu soruşturmanın neticeleri saklı kalmak şartıyla 9 Mart 2023’e kadar devamına,
  • Bu çerçevede 2022 Zamanı Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanının Cengizhan Şimşek’ten alınarak öteki finalist Mustafa Taş’a verilmesine, Zamanı Kırkpınar başpehlivan ikincisinin İsmail Balaban, üçüncülerinin ise Ertuğrul Dağdeviren ve Tanju Gemici olarak belirlenmesine, gene Zamanı Kırkpınar son çeyrek finalistinin Orhan Okulu olarak belirlenmesine,
  • Sporcunun 2022 yılı Kumluca, Manavgat, Çankırı Yapraklı, Kırklareli Kavaklı, Antalya Gökbel, Bolu Gerede ve Çanakkale Çardak Güreşlerinde elde etmiş olduğu derecelerin iptaline, yeni sıralamaların yönerge hükümlerine gore belirlenmesine, karar verilmiştir.

Federasyonumuz dopingle savaşım mevzusunda sıfır hoşgörü ilkesine gore hareket etmekte olup, temiz spor ve temiz savaşım anlayışını büyük bir titizlikle yürütmektedir ve yürütmeye de devam edecektir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde dopingle savaşım mevzusunda ciddi bir eğitim ve bilgilendirme süreci gerek sporcularımız ve antrenörleri gerek kulüplerimiz ve tüm paydaşlarımız nezdinde başlatılacak olup istenmeyen sonuçların önleyici emek harcama ile minimum düzeye indirilmesi sağlanacak ve geleneksel güreşimizin hak etmiş olduğu noktaya gelmesi için her türlü çaba ve özveri gösterilecektir. Yaşanmış olan bu negatif vakada esas itibariyle dopingli madde kullanımı değil, eğitim ve data eksikliği sebebiyle olduğuna inandığımız oldukca büyük bir dikkatsizlik ve usuli hata ile bilgilendirme mecburiyetine uyulmamasına bağlı asla istenmeyen bir sonucun doğması, planlaması içinde olduğumuz eğitim sürecinin ne kadar ehemmiyet taşıdığını ortaya koymaktadır.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Taş Türkiye Spor Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu