Tüm Yazılar

Milyonları ilgilendiriyor: Poşet teklifteki detaylar

Milyonları ilgilendiriyor: Torba teklifteki detaylar

Hemen hemen son şekli verilmemiş teklif, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının arkasından Meclis’e sunulacak. Taslak halindeki teklifle getirilen bazı düzenlemeler özetle şu şekilde:

Ücretlilere elektrik ve doğalgaz giderleri karşılığı meydana getirilen ödemelerin gelir vergisi ve toplumsal güvenlik primlerinden kural dışı edilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmiş olduğu tarih ile 2023 yılı Nisan ayının sonuna kadar işverenlerce hizmet erbabına elektrik, doğalgaz ve öteki ısınma giderleri için mevcut ücretlerine ilave olarak 1000 TL’ye kadar yapılacak ödemeler gelir vergisinden kural dışı edilecek.

Sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıklar düşecek! 3 Ekim hava durumu tahminleri

Sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıklar düşecek! 3 Ekim hava durumu tahminleri

18.03.2022 tarihindeki Cumhurbaşkanı kararıyla 150 TL olarak belirlenen yurt dışına çıkış harcı 300 TL’ye yükseltilecek.

2022 yılı sonuna kadar uygulaması öngörülen kur korumalı mevduat ile ilgili kural dışı süresi 31.12.2023 evveliyatına kadar uzatılacak. Cumhurbaşkanına istisnayı, 31.12.2023 evveliyatına kadar her bir geçici vergi yada senelik hesap dönemleri sonu itibariyle kurumların bilançolarında yer edinen yabancı paralar için ayrı ayrı yada beraber uygulatma mevzusunda yetki verilecek.

Yiyecek bedeli istisnası

İşverenlerin işyerinde yada müştemilatında yiyecek vermediği durumlarda çalışılan günlere ilişkin yiyecek bedelinin ilgili yıl için belirlenen tutara kadar olan kısmı, gelir vergisinden kural dışı edilecek. Bu kural dışı uygulaması 2022 yılı için 51 TL olarak uygulanacak. Bunun için yiyecek hizmeti veren kuruluşlara bedelinin ödenmesi suretiyle temin edilen ve yiyecek kartları diye adlandırılan kartların kullanılması koşulu aranacak.

Yurtdışı inşaat işlerinde çalışan Türk işçilere meydana getirilen ücret ödemelerinin gelir vergisinden kural dışı edilecek. Ücret ödemelerinin yurt dışından elde edilmiş kazançtan karşılanması şartıyla, yurt haricinde meydana getirilen inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışmak suretiyle yurt dışına götürülen ve fiilen yurt haricinde çalışan hizmet erbabına meydana getirilen ücret ödemeleri gelir vergisinden kural dışı edilecek.

Seçim yaklaştıkça dikkat çekici değişiklikler var! Abdulkadir Selvi yazdı...

Seçim yaklaştıkça dikkat çekici değişiklikler var! Abdulkadir Selvi yazdı…

Ne kadar borç silinecek?

Yaşlı ve Engelli aylıkları ile ilgili ödemeler gerçekleştikten sonrasında kişilerin ölüm, gelir değişikliği, engel durumu değişikliği benzer biçimde sebepler sonucu tespit edilen yersiz ödemeler, borçların tahsisi pek mümkün olmadığı için silinecek. Böylece alacağın tahsili için harcanacak emek ve mesaiden tutum edilecek. Tüm borçlar ferileriyle beraber terkin edilecek. Böylece söz mevzusu düzenleme ile hedef kitlesi yoksul olan ve borçları ödeme gücü bulunmayan 163 bin 572 engelli ve yaşlı vatandaşın 566 milyon 262 bin 916 TL’lik borcu silinmiş olacak.

 
Gerçek kişilerce kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limitet şirket niteliğindeki internasyonal deniz taşımacılığı ile iştigal eden yabancı ulaştırma kurumlarının, ödenmiş sermayesinin minimum yüzde 50’sine haiz olunması halinde elde edilmiş kar paylarının yarısı gelir vergisinden kural dışı edilecek.

Yunanistan’ı bu kez ‘Ufuk’ telaşı sardı

Yunanistan’ı bu kez ‘Ufuk’ telaşı sardı

FİK için düzenleme

Bireysel katılımcı indirim uygulamasının süresi uzatılacak. 4059 sayılı Gömü Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Ile alakalı Kanunun Ek 5. maddesi kapsamına giren bireysel katılım yatırımcısı tam yükümlü gerçek kişiler, anonim şirketlere ilişkin iştirak hisselerini minimum iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, hisselerin tutarlarının yüzde 75’ini senelik beyannamelerine mevzu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edilmiş olduğu dönemde indirebilmekte. 31.12.2022’de sona erecek olan söz mevzusu indirim süresi 31.12.2027 evveliyatına kadar uzatılacak. Ek olarak yararlanılacak “1.000.000 Türk lirası” olan indirim tutarı “2.500.00 Türk Lirası” olarak güncellenecek. Bu uygulama kapsamında 2022 senesinde verilen beyannamelere istinaden 225 milyon TL istisnadan yararlanıldı.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmiş olduğu Fiyat İstikrarı Komitesi (FİK) kurulmasına ilişkin müessese ve görevlerine yönelik yasal çerçeve oluşturacak düzenleme getirilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu