Tüm Yazılar

Yargıtay’dan emsal karar: İşe gelinmeyen gün senelik izinden düşülemez

Yargıtay'dan emsal karar: İşe gelinmeyen gün yıllık izinden düşülemez

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin devamsızlık tutanaklarında görünen işe gelmediği günlerin senelik izinden düşülmesinin İş Kanunu’na aykırı olduğuna hükmetti.

İş Mahkemesi’nin yolunu tutan işçi, sözleşmesinin işveren tarafınca haksız feshedildiğini öne sürdü. Davacı işçi, fazla emek harcama yapmasına, genel dinlence ve hafta tatili günlerinde çalışmasına karşın bu çalışmaların karşılığının ödenmediğini belirtti. Davacının senelik izinlerini kullanmadığını ve kullanılmayan izin ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve suç duyurusu tazminatı ile fazla emek harcama tutarı, izin tutarı, iki aylık iş arama izin tutarı, hafta tatili tutarı, ulusal bayram ve genel dinlence tutarı, ücret alacaklarını talep etti. Davalı işveren, iş akdinin davacının devamsızlık yapması sebebiyle işveren tarafınca haklı olarak feshedildiğini, talep edilen alacakların zamanaşımına uğradığını, davacının tüm haklarının eksiksiz ödendiğini savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme davanın kısmen kabulüne hükmetti.


İşte savaşın bilançosu! Dünya Bankası: Ukrayna’nın yeniden yapılanması en az 350 milyar dolara mal olacak…

İşte savaşın bilançosu! Dünya Bankası: Ukrayna’nın yeniden yapılanması en az 350 milyar dolara mal olacak…

Sonucu taraf avukatları temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal bir karara imza atan Yüksek Mahkeme, mazeret izinlerinin senelik izinden eğitim edilemeyeceğine dikkat çekti. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Mahkemece bilirkişi raporundaki ikinci seçenekte meydana getirilen hesaplamaya saygınlık edilmesi de hatalıdır. Bundan dolayı, işçinin senelik izinlerini kullandığını yada kullandırılmayan izin ücretlerinin ödendiğini işveren yazılı kanıt ile kanıtlamak zorundadır. İşçiye çeşitli sebeplerle mazeret izni adı altında verilen izinlerin senelik izinden mahsup edilmesi mümkün değildir. Gene işçinin devamsızlık tutanaklarında görünen işe gelmediği günlerin senelik izinden düşülmesi İş Kanunu’na aykırıdır. Yapılması ihtiyaç duyulan, davacının tüm hizmet süresi nazara alınarak hak kazanılmış olduğu senelik izin süresinin ve bu süre üstünden izin tutarının hesaplanması için bilirkişiden denetime elverişli yeni bir rapor aldırmak ve sonucuna gore talep hakkında bir karar vermektir. Hatalı bilirkişi raporuna itibarla, izin tutarı talebinin yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu