Tüm Yazılar

Yargıtay’dan emsal tebligat sonucu: Geçersiz sayılacak

Yargıtay'dan emsal tebligat kararı: Geçersiz sayılacak

Bir işçi-işveren anlaşmazlığı davasında emsal bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi; duruşma gününün SMS (kısa bildiri) olarak bildirilmiş olmasının tebligat yerine geçmeyeceğine hükmetti.

Bir fabrikada ustabaşı olarak çalışan işçi, ekonomik nedenler gerekçe gösterilerek kovulunca İş mahkemesi’nin yolunu tuttu. İhbar tazminatı, ücret alacağı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalılardan tahsilini talep etti. Davalı ise iddiaları reddetti.

Mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına karar verdi. Sonucu davacı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk dairesi girdi.

İstanbul Havalimanı, Kasım ayını Avrupa’nın zirvesinde tamamladı

İstanbul Havalimanı, Kasım ayını Avrupa’nın zirvesinde tamamladı

Emsal nitelikteki kararda SMS ile meydana getirilen tebligatın geçersiz olduğuna dikkat çekildi. Kararda; hukuki dinlenilme hakkının, bilgilenme / bilgilendirme, izahat yapma, yargı organlarınca dikkate alınma ve kararların gerekçeli olması şeklinde hususları ihtiva ettiği hatırlatıldı. Bilgilenme hakkının yargılamanın içeriğine dair tam bir informasyon sahibi olmanın yanında gerek karşı tarafın gerekse de yargı organlarının dosya içeriğine yapmış oldukları işlemleri öğrenmelerini kapsayacağı vurgulandı. Kararda şu şekilde denildi:

“Davanın tarafları ile vekillerinin davaya ilişkin işlemleri öğrenebilmesi için, tebligatın usulüne uygun olarak yapılması, duruşma gün ve saatinin kendilerine bildirilmesi gerekmektedir. Duruşma günü ile tebligatın yapıldığı tarih içinde makul bir süre olmalıdır. Aksi takdirde tarafların hakları kısıtlanmış olur. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda geçerli ve usulüne uygun tebligatın ne şekilde yapılacağı belirlenmiş olup Kısa Bildiri (SMS) geçerli bir tebligat usulü olarak düzenlenmemiştir. Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinde ‘muhatabın bilgilendirilmesi’ başlığı altında aslolan tebligat işlemini haber vermek adına bir tek muhataba hatırlatmada bulunmak amacıyla sunulan bir hizmet olarak gösterilmiştir. Bu itibarla, davacı vekiline duruşma gününün kısa bildiri yöntemiyle bildirilmiş olması geçerli ve usulüne uygun tebligat olarak kabul edilemez. Duruşma gününün bildiri işlemlerinin yasal mevzuat çerçevesinde yöntemince yapılmadığı görülmekle, dosyanın işlemden kaldırılmasına ve sonrasında üç ay içinde yenilenmeyen dosya hakkında davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu